36+ profesionálních servisů s více než 1800 servisy v Evropě

27 let zkušeností v oblasti pneumatik a auto/pneu servisů​

Celkové hodnocení 4,5 na Google

Zásady ochrany osobních údajů 

 1. Kdo jsme?
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 3. Účel a právní základ našeho zpracovávání údajů
 4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
 5. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?
 6. Práva uživatele vzhledem k osobním údajům
 7. Kontakt
 8. Stížnosti
 9. Nezletilí
 10. Změny těchto zásad

 

1. Kdo jsme?

 

 

Jsme Bridgestone Europe NV/SA, společnost vytvořena podle belgického práva, se sídlem v Da Vincilaan 1, 1930, Zaventem, Belgie a pod číslem společnosti 0420.639.510.

 

Bridgestone Europe NV/SA působí jako hlavní provozovna skupiny First Stop v Evropské unii, která zahrnuje také naše přidružené společnosti First Stop West S.A.S. a Métifiot S.A.S ve Francii, First Stop Southwest S.A.U. ve Španělsku, Levet Ltd v Irsku a dceřiné společnosti Bridgestone Europe NV/SA, naší mateřské společnosti, pro aktivity First Stop v jiných zemích Evropské unie, a First Stop Reifen & Autoservice AG, se sídlem ve Švýcarsku (dále společne jen „Bridgestone“, „my“, „nás“ nebo „naše“).

 

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

 

Osobní údaje jsou informace, které vás přímo identifikují jako jednotlivce, nebo nepřímo v kombinaci s jinými informacemi. Naše společná interakce mnoha různými způsoby může mít odlišné důvody, z nichž každý zahrnuje zpracovávání osobních údajů. Některá data jsou vámi poskytována dobrovolně z vlastní iniciativy nebo na naši žádost. Dalšími údaji jsou pozorovaná data, která získáváme z vašich interakcí s našimi produkty a službami, webovými stránkami a sociálními médii.

 

 

3. Účel a právní základ našeho zpracovávání údajů

 

 

a. Prodejní transakce

Když nás kontaktujete za účelem online nákupu produktů nebo služeb nebo pokud nakupujete produkty nebo služby v prodejním místě sítě First Stop, kterou sami provozujeme, požadujeme, abyste poskytli informace týkající se vás, které jsou nezbytné k provedení transakce, jako vaše jméno a příjmení, bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, heslo k účtu, informace o vaší platební kartě, značka a typ vozidla, kterým jezdíte, váš výběr produktu a/nebo služeb. Zákonnost našeho zpracovávání je založena na kupní smlouvě, protože bez vašich osobních údajů nemůžeme plnit své povinnosti a uplatňovat svá práva vyplývající ze smlouvy ani poskytnout vám poprodejní pomoc.

 

b. Zákaznická podpora

Když nás kontaktujete ohledně informací týkajících se našich produktů a služeb, naší síti prodejních míst, záruky nebo když máte nějaký obecný dotaz, zpracováváme vaše kontaktní informace, váš požadavek a případně vaši historii nákupu. Činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu vyhovět vašim požadavkům, odpovědět na vaše dotazy nebo prověřit vaše požadavky.

 

c. Počet ujetých kilometrů

V některých zemích máme zákonnou povinnost pokaždé, když provádíme servis vašeho vozidla, zadat údaje o ujetých kilometrech, číslo VIN vozidla a datum servisu do centrální databáze spravované pod kontrolou vlády.

 

d. Průzkum spokojenosti zákazníků

Pokud jste registrovaní, můžeme vás příležitostně pozvat k účasti v průzkumu spokojenosti, protože nám pomůže porozumět celkovým očekáváním našich zákazníků, která jsou nezbytná pro náš oprávněný zájem udržovat naše produkty a služby v souladu s požadavky trhu.

 

e. Online sjednávání schůzky

Když si sjednáte schůzku přes internet za účelem přijetí služby z jednoho prodejních míst First Stop, uzavíráte s námi smlouvu, která nás zavazuje kontaktovat prodejní místo First Stop vaším jménem. Za účelem plnění smlouvy požadujeme, abyste nám poskytli týkající se vás informace, nezbytné pro sjednání schůzky s prodejním místem First Stop, které jste si vybrali. Mezi tyto informace patří vaše\ jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ vozidla, kterým jezdíte, váš výběr produktu nebo služby, datum a čas vaše schůzky.

 

f. Přímý marketing

Můžeme vás na našich webových stránkách nebo jinými prostředky pozvat, abyste se přihlásili k odběru zpravodaje First Stop, díky čemuž budete vždy informováni o nových službách, akcích a událostech. Vaše přihlášení k odběru zpravodaje vyžaduje, abychom zpracovali vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. I když jste se k odběru přihlásili, máme dále oprávněný zájem, aby naše zákaznická základna v budoucnu také zvažovala výběr značky First Stop pro jejich další nákupy. Za tímto účelem můžeme našim zákazníkům zasílat e-mailem zpravodaje a reklamy, abychom je informovali o nových výrobcích a službách podobných těm, které si dříve od First Stop zakoupili.

 

g. Navštěvování našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, náš banner s cookies vás bude informovat o souborech cookies, které používáme. Cookies jsou data zasílaná naší webovou stránkou do webového prohlížeče návštěvníků, která jsou prohlížečem návštěvníků vrácena pokaždé, když se následně dostanou na stejnou webovou stránku. Soubory cookies se používají k identifikaci návštěvníků nebo sledování provozu na našich webových stránkách za účelem vyhodnocení výkonu našich webových stránek, typu obsahu, který má  být vytvořen, nebo produktů k propagaci, k segmentování návštěvníků podle věku, pohlaví, země, zařízení atd. nebo optimalizování naše webové stránky tak, aby podporovaly konverze. Na prohlížeče návštěvníků webových stránek umisťujeme pouze nezbytně nutné soubory cookies. Tyto údaje jsou potřebné k povolení základních funkcí stránky, jako je přihlášení, navigace mezi stránkami, aniž by došlo ke ztrátě předchozích akcí, přidávání položek do nákupního košíku atd. Nezbytně nutné cookies jsou vyňaty ze souhlasu a zpracovávání osobních údajů pomocí těchto souborů je založeno na našem oprávněném zájmu zahrnout tyto základní funkce na náš web. Další soubory cookies (funkční, analytické, reklamní a týkající se sociálních médií) se do vašeho zařízení instalují pouze tehdy, když máme váš písemný souhlas. Svůj souhlas můžete poskytnout zaškrtnutím políček v našem banneru cookies. Výběr souborů cookies zůstává v platnosti po určitou dobu, po které vás při příští návštěvě webu opět požádáme o obnovení vašeho povolení. Samozřejmě můžete svůj výběr kdykoli změnit pomocí banneru cookies. Podrobné informace o námi používaných kategoriích cookies najdete v našich Zásadách používání souborů cookies.

 

h. Analýzy telefonátů

Jedná se o informace, které spojují vaši návštěvu stránky pro vyhledávání prodejců na našem webu s telefonním hovorem, který uskutečníte s jedním z našich maloobchodních prodejen pomocí telefonního čísla získaného na našem webu. Tyto informace nám umožňují sledovat účinnost našich webových stránek u potenciálních zákazníků, kteří před tím, než zavolají do maloobchodní prodejny za účelem nákupu, nejdřív si prozkoumávají naše výrobky a služby online. Váš hovor bude sledován pouze v případě, když jste s tím výslovně souhlasili. Analýza telefonátů zahrnuje pouze sledování cílové prodejny hovoru, data. času a vašeho telefonního čísla. Nezaznamenáváme telefonní rozhovor a nebudeme používat vaše telefonní číslo, abychom vás kontaktovali.

 

i. Zákaznické profilování

Profily zákazníků můžeme vytvářet pomocí osobních údajů, které jsme zpracovali při poskytování výrobků a služeb, jako jsou věk, pohlaví, vozidlo, zeměpisná poloha, kategorie zakoupených pneumatik a další údaje týkající se našich zákazníků. Profil zákazníka je založen na našem oprávněném zájmu lépe porozumět různým kategoriím preferencí zákazníků a nabízet nebo propagovat produkty a služby, které podle našeho názoru odpovídají zájmům konkrétního profilu. Můžeme například profilovat zákazníky žijící v oblasti s častým sněžením jako potenciální kupující zimních pneumatik. Profily zákazníků je možné vytvářet také na základě zvyků návštěvníků webových stránek. Návštěvník stránky však nebude profilován, pokud nesouhlasil s umístěním marketingových souborů cookies.

 

j. Řízení prodejců a obchodníků

Naše vztahy s prodejci a zákazníky prodejců („Obchodní vztahy“) vyžadují, abychom zpracovávali osobní údaje jednotlivců určených Obchodním vztahem k tomu, aby působili jako kontaktní osoba pro správu určitých aspektů vztahu. Tyto údaje si můžeme vyžádat sami, nebo je může poskytnout prodejce nebo obchodník, nebo je může uvést sám jednotlivec. V každém případě zpracováváme údaje na základě našeho oprávněného zájmu o správu Obchodních vztahů určenými hlavními kontaktními osobami.

Nesmíme shromažďovat osobní údaje, které nejsou relevantní pro výše uvedené účely, ani které nebyly vám jinak oznámeny při žádání o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

 

4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

 

 

Neuchováváme údaje déle, než je nezbytné pro naše účely, případně po dobu stanovenou ve smlouvě nebo zákonem.

Tohle znamená, že vaše osobní údaje pro daný účel uchováváme:

 

 • dokud nevznesete námitku proti našemu použití pro tento účel, jestli příslušné zákony vám poskytly právo vznést námitku a my nebudeme mít žádné přesvědčivé důvody pro zpracování, které převáží vaše práva;

 • až do vypršení našeho oprávněného zájmu nebo smlouvy, na jejímž základě příslušné údaje zpracováváme, pokud nebudeme ze zákona povinni zákonná uchovávat údaje po delší dobu. Například údaje týkající se prodejních transakcí musí být z účetních a daňových důvodů uchovávány po dobu 5 až 10 let (v závislosti na zemi);

 • dokud svůj souhlas neodvoláte nebo neodstoupíte od našeho zpracovávání, které bylo založeno na vašem souhlasu, nebo dokud neuplyne 5 let od vašeho souhlasu - podle toho, co nastane dříve.

 • Dokud se nerozhodnete, že nechcete svůj dříve udělený souhlas obnovit, v situacích, kdy naše zásady vyžadují nabídnout našim subjektům možnost pravidelně obnovovat jejich souhlas. Například naše soubory cookies založené na souhlasu zůstávají v platnosti po dobu 13 měsíců, pokud jste dříve nezměnili své preference;   

 • V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě zákonné povinnosti, uchováváme je tak dlouho, dokud máme tuto povinnost podle zákona;

 

 

5. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

 

 

Vaše osobní údaje zveřejníme pouze pro účely a kategoriím příjemců, jak je popsáno níže. Přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovány, zabezpečeny a přeneseny v souladu s platnými zákony.

a. Naši oprávnění pracovníci

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány našimi oprávněnými pracovníky v případě, když je to nezbytné, a kteří podléhají povinnosti mlčenlivosti.

 

b. Další subjekty skupiny Bridgestone v Evropě 

Jsme součástí globální organizace („Bridgestone Group“), která se skládá z několika společností v Evropě i v zahraničí, které používají stejnou integrovanou IT infrastrukturu. Pro účely řízení dat mohou být vaše osobní údaje přeneseny do jedné nebo více společností přidružených ke skupině Bridgestone Group se sídlem v Evropě podle potřeby pro zpracování a ukládání dat za účelem poskytovat vám přístup k našim službám, zákaznickým podporám, rozhodování o vylepšení služeb, vývoje obsahu a pro jiné účely popsané v těchto Zásadách.

 

c. Externí příjemci

využíváme služeb externích společnosti, které zpracovávají osobní údaje naším jménem. Například data, která držíme, jsou ukládána poskytovateli cloudu a náš přímý marketing zajišťují marketingoví agenti. Když dohodneme vaším jménem schůzku, prodejní místo First Stop, které jste si vybrali, obdrží pro vlastní účely vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout požadované produkty a služby.

 

d. Mezinárodní předávání osobních údajů 

Některé z vašich osobních údajů mohou být předány našim příjemcům se sídlem v zemích mimo Evropskou unii/Evropský hospodářský prostor (EHP) („Třetí země“).

Jakýkoli přenos osobních údajů do jiných zemí, než ohledně kterých Evropská komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně údajů, jak je uvedeno na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, se uskutečňuje na základě smluvních ujednání využívajících standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí nebo jiných vhodných záruk v souladu s platným právem. Pokud si jako subjekt údajů přejete kopii ochranných opatření, zašlete prosím svůj požadavek pomocí kontaktních údajů.

 

 

6. Práva uživatele vzhledem k osobním údajům

 

 

Máte konkrétní zákonná práva týkající se vašich osobních údajů, které zpracováváme. Budeme respektovat vaše individuální nároky a vaše požadavky přiměřeně vyřídíme. 
 
Následující seznam obsahuje informace o vašich zákonných právech, která vyplývají z příslušných zákonů o ochraně údajů:

 • Právo na přístup: můžete nás požádat o informace týkající se vašich osobních údajů, které máme, včetně informací o tom, které kategorie osobních údajů máme k dispozici nebo pod kontrolou, k čemu jsou používány, kde jsme je obdrželi, jestli ne přímo od vás a komu byly případně sděleny. Můžete získat zdarma jednu kopii týkající se námi vlastněných vašich osobních údajů. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za každou další kopii, kterou můžete požadovat.

 • Právo na opravu: můžete nás požádat o opravu osobních údajů, které se vás týkají. Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom uchovávali námi vlastněné osobní údaje, přesnými, úplnými, aktuálními a relevantními na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici. V příslušných případech poskytujeme samoobslužné internetové portály, kde mají uživatelé možnost zkontrolovat a opravit své osobní údaje.

   

  • Právo na omezení: můžete nás požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud 

  •     o zpochybníte přesnost svých osobních údajů po dobu, kterou potřebujeme pro ověření přesnosti,  
       o zpracování je nezákonné a požadujete spíše omezení zpracování než smazání svých osobních údajů, 
       o vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale požadujete je pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud 
       o namítáte proti zpracovávání, zatímco ověřujeme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi.

 • Právo na přenositelnost: Na vaši žádost předáme vaše osobní údaje jinému správci, pokud je to technicky proveditelné, za předpokladu, že zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro splnění smlouvy. Místo obdržení kopie vašich osobních údajů můžete požadovat, abychom údaje předali přímo jinému vámi určenému správci.

  • Právo na výmaz: můžete nás požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud:

  •     o osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelům, pro které byly obdrženy nebo zpracovány; 
       o Máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů (viz níže) a uplatnit toto právo pro vznesení námitky proti zpracovávání; 
       o osobní údaje byly zpracovány protiprávně; pokud zpracování není nezbytné pro plnění vyžadované po nás zákonné povinnosti, zejména pro zákonné požadavky na uchovávání údajů; 
       o pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  • Právo na námitku: můžete kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů kvůli vaší zvláštní situaci, pokud je zpracovávání založeno na našich oprávněných zájmech nebo zájmech třetí strany. V tomto případě již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody a převažující zájem na zpracovávání nebo na uplatnění, výkonu nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání, uveďte prosím, zda si přejete vaše osobní údaje vymazat nebo omezit jejich zpracovávání námi.

    

Váš požadavek splníme do 30 dnů. Lhůta však může být prodloužena z konkrétních důvodů týkajících se konkrétního zákonného práva nebo složitosti vaší žádosti.  
V určitých situacích nebudeme moci vám poskytnout přístup ke všem nebo některým vašim osobním údajům vzhledem k právním předpisům. Pokud vaši žádost o přístup odmítneme, oznámíme vám důvod odmítnutí.

 

V některých případech vás nebudeme moci jasně identifikovat na základě vašich osobních údajů kvůli identifikátorům, které uvedete ve své žádosti. V takových případech, kdy vás nemůžeme identifikovat jako subjekt údajů, nejsme schopni vyhovět vašemu požadavku na uplatnění vašich zákonných práv popsaných v této části, pokud neposkytnete další informace umožňující vaši identifikaci

 

 

7. Kontakt

Pokud chcete uplatnit svá zákonná práva, přihlaste se prosím na adrese: 
https://privacy.firststop.eu?language=CZ

 

Můžete se také obrátit přímo na naši kontaktní osobu odpovědnou za ochranu údajů: 
https://privacy.firststop.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=CZ

 

 

8. Stížnosti

Pokud se domníváte, že zpracovávání vašich osobních údajů porušuje vaše zákonná práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení.

 

 

9. Nezletilí

Osoby mladší 16 let („Nezletilí“) by nám neměli poskytovat své osobní údaje bez souhlasu a dohledu svého rodiče nebo opatrovníka. Bez takového souhlasu nebudeme shromažďovat osobní údaje týkající se Nezletilých. Pokud zjistíme, že osobní údaje od Nezletilých byly neúmyslně shromážděny, bez zbytečného odkladu tyto údaje odstraníme.

 

 

10. Změny těchto zásad

 

Vyhrazujeme si právo dle našeho uvážení kdykoli upravit naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů a aktualizovat a provádět změny těchto zásad. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste se s těmito zásadami neustále seznamovali. Tyto Zásady jsou platné ke dni poslední schválené revize, který je zobrazen v horní části této stránky. Pokud nemáme váš souhlas s odlišným zacházením, budeme s vašimi osobními údaji zacházet způsobem, který je v souladu se Zásadami, podle nichž byly shromážděny.