Informace o Soukromí (registrační formulář)

 


Nezapomeňte, že po vytvoření účtu a přihlášení se na webu společnost Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR přejímá funkci administrátora osobních údajů uvedenou v registračním formuláři a později v rámci Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR za účelem registrace a vedení Vašeho účtu, zpracování objednávek a dotazů a v souvislosti s právními požadavky vedení záznamů o prodaných službách / produktech a faktur vystavených v souvislosti s těmito službami / produkty a analýzou případných reklamací, jakož i v souladu s Všeobecnými Podmínkami Používání.
Uvedení těchto údajů není povinné, jednak bez nich nebudeme schopni dokončit registraci a/nebo provést činnosti, které jsou od nás požadovány (patřičná pole jsou označena jako "povinná"). Pokud zadáte údaje "nepovinné", budou smazány na požádání (které lze odeslat na adresu:
https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=cz)
nejpozději ve chvíli zrušení účtu uživatelem.

Pamatujte prosím, že údaje související s transakcemi, jako jméno, příjmení, e-mailová adresa a podrobností o transakcích na účtech a fakturách budou u nás uloženy po dobu stanovenou v platných zákonech, zejména daňovém právu i v případě, odstranění uživatelského účtu ze systému.

Uživatel má právo obdržet kopii tohoto dokumentu. V rozsahu definovaném platným právem (zejména Obecným Nařízením o Ochraně Údajů) a pokud platné předpisy nestanoví jinak, má uživatel právo:

· přístupu ke svým osobním údajům (informace o svých údajích může uživatel obdržet kdykoli),
· opravy svých osobních údajů (kdykoli můžete požádat o opravu nebo aktualizaci údajů - např. v případě změny příjmení nebo kontaktních údajů),
· vymazání svých osobních údajů (údaje uživatele odstraníme, pokud nebudeme ze zákona povinni je uchovávat),
· omezení zpracování (uživatel může uvést, které z údajů by neměly být předmětem dalšího zpracování administrátorem údajů - např. uživatel si nepřeje další zpracování informací o ujetých kilometrech vozu, smažeme uvedené údaje v případě, že neexistuje žádný právní podklad - např. právní závazek – jejich dalšího uchovávání)
· přenositelnosti údajů (uživatel má právo získat své údaje od administrátora v běžně používaném formátu umožňujícím strojové čtení; uživatel může předat své údaje jiným administrátorům údajů nebo požádat o převod údajů administrátorem na jiného určeného administrátora, je-li to technicky možné).
Všechny výše uvedené činnosti lze provést pomocí kontaktních údajů uvedených níže. 
Vaše údaje mohou být zpřístupněny společnosti First Stop Europe NV/SA, agenturám podporujícím marketing a subjektům poskytujícím služby informačních systémů administrátorovi údajů, pouze na základě individuálních smluv o zpracování údajů v rozsahu, v jakém jsou Vaše údaje zpracovávány. Vaše údaje mohou být rovněž zpřístupněny nezávislým dílnám společnosti First Stop, které uživatel uvede v kontaktním formuláři za účelem efektivnějšího zpracování dotazu (např. v případě žádosti o uspořádání schůzky v nedaleké dílně).
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje Vaše zákonná práva, můžete podat stížnost k úřadu ochrany osobních údajů, zejména ve Vaší zemi pobytu, pracoviště nebo domnívaného porušení. Nezapomeňte, že veškeré osobní údaje získané společností Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR budou považovány za přísně důvěrné a zpracované v plném souladu s naší Politikou Soukromí a platnými zákony o ochraně soukromí. 

First Stop Česká Republika

First Stop, Bridgestone CR .s.r.o. Klimentská 46, PRAHA 1, 110 02

zákaznický servis