Informace o Soukromí (kontaktní formulář)

Před zasláním dotazu vezměte prosím na vědomí, že Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR přejímá funkci administrátora Vašich osobních údajů uvedených výše, za účelem zpracování a odpovídání na Vaše dotazy týkající se naší společnosti. Uvedení těchto údajů není povinné, jednak bez nich nemůžeme poskytnout odpověď (pole označená jako "povinná". Vaše údaje budeme zpracovávat, do momentu realizace Vašeho dotazu. Pokud zadáte údaje, které nejsou "povinné", budou tyto údaje okamžitě smazány. Zavazujeme se, že Vaše údaje okamžitě vymažeme a přerušíme jejich zpracovávání na základě Vašeho požadavku a nesouhlasu, které máte právo vnést pomocí níže uvedených kontaktních údajů: 
 https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=CZ

 
Máte právo obdržet kopii tohoto dokumentu. V rozsahu definovaném platným právem (zejména Obecným Nařízením o Ochraně Údajů) a pokud platné předpisy nestanoví jinak, máte právo:


· přístupu k Vašim osobním údajům (informace o Vašich údajích můžete obdržet kdykoli),
· opravy Vašich osobních údajů (kdykoli můžete požádat o opravu nebo aktualizaci údajů - např. v případě změny příjmení nebo kontaktních údajů),
· vymazání Vašich osobních údajů (takový krok je rovný nesouhlasu s dalšímu zpracování údajů),
· omezení zpracování (můžete uvést, které z uvedených údajů nemají být dále zpracovávány administrátorem údajů - např. nepřejete si dále zpracovávat informace o přejetých kilometrech Vašeho vozu)
· přenos údajů (máte právo obdržet údaje od administrátora ve všeobecně používaném formátu, který umožňuje strojové čtení. Své údaje můžete přenést k jiným administrátorům nebo požádat správce o převod údajů k jinému Vámi vybranému administrátorovi).
Všechny výše uvedené činnosti lze provést pomocí kontaktních údajů uvedených níže. 


Vaše údaje mohou být zpřístupněny společnosti First Stop Europe NV/SA, agenturám podporujícím marketing a subjektům poskytujícím služby informačních systémů administrátorovi údajů, pouze na základě individuálních smluv o zpracování údajů v rozsahu, v jakém jsou Vaše údaje zpracovávány.
Pamatujte, že využíváme služeb subjektů se sídlem ve Spojených Státech Amerických, abychom mohli reagovat na dotazy našich klientů, v souvislosti s čímž budou Vaše údaje související s dotazy těmto subjektům předávány. Vezměte prosím na vědomí, že Spojené Státy Americké neposkytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako Evropská Unie, ale Vaše údaje budou předávány na základě smlouvy (Standardní Smluvní Doložky) schválené Evropskou Komisí. Chcete-li obdržet Standardní Smluvní Doložky, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Vaše údaje mohou být rovněž zpřístupněny nezávislým dílnám společnosti First Stop, které jste uvedli v kontaktním formuláři, za účelem efektivnějšího zpracování Vašich dotazů. 


Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje Vaše zákonná práva, můžete podat stížnost k úřadu ochrany osobních údajů, zejména ve Vaší zemi pobytu, pracoviště nebo domnívaného porušení. Nezapomeňte, že veškeré osobní údaje získané společností First Stop CZ budou považovány za přísně důvěrné a zpracované v plném souladu s naší Politikou Soukromí a platnými zákony o ochraně soukromí.

First Stop Česká Republika

First Stop, Bridgestone CR .s.r.o. Klimentská 46, PRAHA 1, 110 02

zákaznický servis